Chmury kurzu i spalin, nierówne drogi poryte głębokimi koleinami, skały na trasie oraz całe jeziorka płynnej gliny i błota.…

Polichlorek winylu jest materiałem powszechnie stosowanym zarówno w przemyśle spożywczym, jak i budowlanym. Powszechnie znane przez nas rury…