Prowadząc działalność gospodarczą, warto zabezpieczać się przed różnego rodzaju ryzykami, w tym przed ryzykiem uszkodzenia lub kradzieży wartościowej maszyny/urządzenia odgrywającego kluczową rolę w bieżącej działalności firmy. Ubezpieczenie maszyn w zasadniczy sposób nie różni się od innych rodzajów ubezpieczenia majątkowego. Także w tym przypadku wybrane kategorie sprzętu ubezpiecza się od przewidzianych w polisie zagrożeń.

Co można ubezpieczyć?

Nie ma większych ograniczeń w zakresie ubezpieczenia urządzeń określonych kategorii. Współczesny przedsiębiorca ma możliwość wykupienia polisy ubezpieczeniowej praktycznie na każdy rodzaj maszyny lub urządzenia, zwłaszcza na sprzęt ważny z punktu widzenia ciągłości prowadzonej przez firmę działalności produkcyjnej czy usługowej. W tym sensie można ubezpieczyć zarówno maszynę budowlaną, jak i urządzenie typu profesjonalna drukarka czy zaawansowana technicznie obrabiarka CNC. Przedsiębiorca może również wykupić ubezpieczenie części lub całości linii produkcyjnej. Zakres i wartość ubezpieczenia maszyny to zawsze kwestia bezpośrednich ustaleń pomiędzy przedsiębiorcą i firmą ubezpieczeniową.

ubezpieczenie maszynDlaczego warto się ubezpieczać?

Polisa ubezpieczeniowa to najprostszy i najtańszy sposób zabezpieczenia się przed różnego rodzaju zagrożeniami. Ubezpieczenie maszyn, zwłaszcza tych, które mają kluczowy wpływ na możliwość prowadzenia działalności przez firmę, sprawia, że w przypadku awarii, kradzieży lub zniszczenia maszyny, przedsiębiorca nie zostaje na lodzie – ma środki, które pozwolą odtworzyć park maszynowy i wznowić nagle przerwaną działalność gospodarczą. Warto również pamiętać, że ubezpieczenie maszyn obejmuje wiele zdarzeń losowych, których nikt nie jest w stanie przewidzieć i się do nich przygotować. Dzięki ubezpieczeniu przedsiębiorca ma środki na odtworzenie biznesu, gdy dojdzie do takiego zdarzenia. W innym przypadku musiałby korzystać z kredytów lub własnych, wcześniej zgromadzonych oszczędności. Decydując się na wykupienie ubezpieczenia maszyny lub jakiegoś rodzaju urządzenia przemysłowego, sprzęt tego typu podlega całościowej ochronie w czasie jego eksploatacji, ewentualnych remontów i napraw, montażu i demontażu, a także wewnątrzzakładowego transportu. Oczywiście zakres ubezpieczenia można zmieniać. Trzeba jednak pamiętać, że zwykle wiąże się to ze wzrostem kosztów polisy ubezpieczeniowej i nie zawsze jest to w pełni opłacalne. Poza tym należy pamiętać o wyłączeniach zapisanych w umowie ubezpieczeniowej, czyli o tych sytuacjach, w których ubezpieczenie nie będzie wypłacone.