Chmury kurzu i spalin, nierówne drogi poryte głębokimi koleinami, skały na trasie oraz całe jeziorka płynnej gliny i błota.…