Sonda lambda – wszystko czego potrzebujesz do monitorowania spalin

Mieszanka stechiometryczna – pod tą enigmatyczną nazwą kryje się paliwo, w którym oprócz benzyny, do procesów spalania wykorzystuje się także powietrze. W tym przypadku kluczowe jest jednak zachowanie proporcji, ponieważ zbyt duże odchylenia w jedną bądź drugą stronę nie są pożądane. Prawidłowe proporcje spalonego powietrza to 14,7 kg na 1 kg paliwa. Zapewne interesuje Was, w jaki sposób to sprawdzić? Służy do tego specjalne urządzenie – szerokopasmowa sonda lambda, która dzięki swojej zaawansowanej konstrukcji jest w stanie zmierzyć wyżej wspomniane proporcje, jak również wykonać jeszcze kilka użytecznych czynności.

Jak zbudowana jest sonda?

Szerokopasmowa sonda lambda

w swojej budowie przypomina nieco kabel, na którego dwóch końcach znajdują się nieco grubsze elementy. Przyrząd wprowadza się głęboko w kanał wydechowy tak, aby jedna jego część mogła pobierać spaliny, a druga powietrze z zewnątrz. Warto wspomnieć, że istnieją także szerokopasmowe sondy lambda, które są w stanie samodzielnie wytworzyć strefę pomiaru tożsamą z tą otrzymywaną z powietrza zewnętrznego. W obydwu przypadku jest to jednak element konieczny do tego, by zaistniał proces, o którym mowa.

Mieszanka idealna

Za mieszankę idealną uznaje się moment, kiedy otrzymana lambda wynosi 1. Znaczenie ma tutaj ilość tlenu – im więcej jest go wytwarzane w spalinach, tym większe ciśnienie w sondzie. Z kolei mniejsza ilość jonów obniża napięcie. W pierwszym przypadku mieszanka uznawana jest za ubogą (wartości w granicach 0,1 V), w drugim za bogatą (wartości w granicach 0,9 V). Warto wspomnieć, że ma to szczególne znaczenie, jeśli chodzi o skład spalin. W przypadku zbyt dużego odchylenia mogą wytwarzać się wzmożone szkodliwe substancje takie jak tlenki azotu i węgla czy węglowodory. To właśnie dlatego szerokopasmowa sonda lambda jest tak użytecznym urządzeniem, które pozwoli sprawdzić, czy wszystko odbywa się prawidłowo oraz, czy nie cierpi na tym środowisko. szerokopasmowa sonda lambdaUrządzenie przeznaczone jest do stosowania w silnikach benzynowych oraz pojazdach z silnikiem wysokoprężnym. Szerokopasmowa sonda lambda zbudowana jest z dwóch komór. W jednej z nich dochodzi do pomiaru, a w drugiej dopompowywane są ubytki jonów (jeżeli zajdzie taka potrzeba). W tym przypadku żądana wartość to około 450 mv. Urządzenia są przystosowane do pracy nawet w bardzo wysokich temperaturach. Dodatkowo posiadają specjalną grzałkę, ponieważ materiał pobierany do badania musi mieć odpowiednią temperaturę.