Badanie gotowych produktów pod kątem jakości wykonania spawów to nieodłączny element każdego procesu produkcyjnego z wykorzystaniem technik spawalniczych. Zlecając badania nieniszczące, możemy ocenić jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania danego produktu, a także prognozować czas jego przydatności do użycia. Co ważne, zlecając tego typu badania, możemy kontrolować stan i jakość wykonania gotowych produktów lub konstrukcji (na przykład obiektów inżynieryjnych tj. mosty, wiadukty, rurociągi) bez ryzyka ich uszkodzenia podczas badania.

Rodzaje badań nieniszczących

Badania nieniszcząceW zależności od specyfiki branży i potrzeb konkretnej firmy (podmiotu zlecającego badanie) wykonuje się różne rodzaje badań nieniszczących. Podstawą jest niemal zawsze badanie wizualne, które pozwala na szybką ocenę całości spawów. W ten sposób można wychwycić ewentualne braki, nierówności i wady materiałowe, które mogą mieć wpływ na wytrzymałość całej konstrukcji. W branży motoryzacyjnej takie badania realizowane są na bieżąco, jeszcze na etapie produkcji, dzięki czemu można dokonać szybkiej korekty, poprawiając wadliwie wykonany spaw. Pozostałe badania nieniszczące to m.in. badania magnetyczno-piaskowe, radiograficzne, ultradźwiękowe czy penetracyjne. Każde z wymienionych typów badań ma własną specyfikę i pozwala na dokonanie oceny nieco innych parametrów technicznych w kwestii jakości wykonania spawów. Przy pomocy tego typu badań można wychwycić różnego rodzaju nieciągłości, również te wewnętrzne, niewidoczne gołym okiem, a nawet określić ich głębokość.

Kiedy i dlaczego zleca się badania nieniszczące?

Bieżące kontrolowanie jakości produkcji, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, pozwala uniknąć dużych kosztów związanych z koniecznością naprawy już gotowego produktu. Dlatego badania nieniszczące wykonywane są w tej branży w systemie ciągłym. To znaczy, że kontroluje się nie tylko gotowe, już złożone elementy, ale także sprawdza się jakość wykonania ich poszczególnych części. Powszechnie wykonywanym badaniem w tym przypadku są badania wizualne, które dają możliwość szybkiego wychwycenia wszelkich większych nieprawidłowości. Wyrywkowo powinno wykonywać się również bardziej wyspecjalizowane badania, na przykład badania radiograficzne czy ultradźwiękowe, dzięki którym można wychwycić ewentualne nieciągłości wewnętrzne.

Uzupełnieniem badań nieniszczących są badania niszczące. To bardziej specjalistyczne badania, które potrafią udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące wytrzymałości i odporności danego elementu konstrukcyjnego na różnego rodzaju obciążenia.